Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Ubuntu Mobile Phone Concepts

Imagine ubuntu mainstream on mobile devices.. this is how it might look ;-)

Ubuntu Mobile Phone Concepts:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου