Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

4 Beautiful Ubuntu Unity UI Mockups/Ideas | Tech Drive-in

Here are some ideas on how Unity could look like if Canonical will listen to the people's voice

4 Beautiful Ubuntu Unity UI Mockups/Ideas | Tech Drive-in:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου