Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Get Unity-Like Window Buttons On The Top GNOME Shell Bar ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

Get Unity-Like Window Buttons On The Top GNOME Shell Bar ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου