Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Official GNOME Shell Extensions Available In The WebUpd8 GNOME 3 PPA For Ubuntu 11.10 ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

Official GNOME Shell Extensions Available In The WebUpd8 GNOME 3 PPA For Ubuntu 11.10 ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου