Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

11 Free Linux Apps Your Business Needs Now - PCWorld Business Center

11 Free Linux Apps Your Business Needs Now - PCWorld Business Center

How To: Switch From Windows to Linux - PCWorld

How To: Switch From Windows to Linux - PCWorld

Ten Reasons to Dump Windows and Use Linux - PCWorld Business Center

Ten Reasons to Dump Windows and Use Linux - PCWorld Business Center

How to Choose a Desktop Linux Distribution - PCWorld Business Center

How to Choose a Desktop Linux Distribution - PCWorld Business Center

Why Ubuntu Linux Is a Good Business Choice - PCWorld Business Center

Why Ubuntu Linux Is a Good Business Choice - PCWorld Business Center

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

My comment on the "Ubuntu to go Multitouch" article

First of all (my subject title is not for you) The window controls switch on the right side with a 4 clicks away move. Google it. Second of all, to the Confused guy, Who have had multitouch for years? 4 fingers multitouch? Microsoft? Huh? And then again Why bother buying a laptop with Windows 7 already in it if you are going to wipe it? No you are just going to buy an expensive laptop as you said but with Ubuntu already on it! You are going to buy a Windows 7 Laptop only if you want to dual boot it with Ubuntu and Windows 7 together! Duh! And as a fellow commenter said earlier, if hardware companies bothered to supply the product with drivers for Linux and not ONLY for Windows then already there wouldn't be Mark saying that it will be difficult for the drivers to work. Microsoft provides drivers for hardware already packaged inside the OS only YEARS after the product has appeard and that is just to save you the time to install the drivers that the hardware company already provided AND to happily say after that it's OS is ready just out of the box plug and play support. As he said "The deliberate keep-away game is very effective in delaying customer support on nonMicrosoft OSs until volunteers can reverse engineer drivers. If these companies actually cared about real customer support they would standardize their APIs and device drivers and provide enough info so that if they didn't want to pay to create device drivers others could easily enough. And after all that would increase their sales, wouldn't it." And then again i have 2 PCs at home with 2 large widescreens on them, i would LOVE those 2 screens to be touchscreens and to have my Ubuntu with multitouch support! I would love to replace my mouse with that! I do imagine one day to use my desktop computer just like the "Minority Report" movie. And as it seems that is in the -so near- future that i am excited for! If you have seen the movie, Tom Cruise is performing 4 finger gestures on the widescreen of a huge desktop to move arround on a file system and scroll, enlarge, seek, zoom a recorded video. That is why Mark said that it will be as usefull on desktops as it will be on laptops as it is on smartphones or tablets. Tom Cruise's handling of that widescreen was awesome! And by the way, don't expect everything from Canonical, it was developers who don't belong to anybody that started modifying and importing Ubuntu on smartphones such as HTC and not the company itself! That is the factor of the Open Source software that makes it so great, anyone can develop! The news that the company it self is thinking and making it possible to use multitouch gestures and now as i read in another article, Thinking about tablets, it is amazing by it self! And by the way Canonical is developing it on Dell hardware because actually only Dell bothers to provide the choice for the customer about which OS to choose and actually introduces Ubuntu to clients as an OS choice just as Windows. Although Mark said that the choice for Dell was engineering driven, i don't buy that but it's ok because Dell is not following Microsoft's plan for monopoly. And as for Android about smartphones, the fact that it is based on linux does not make it usefull because it's interface limits linux's posibilities to the minimum if you consider it supports only Java apps! So Ubuntu is actually for me the first real Linux Smartphone and Tablet experience.

Ubuntu Linux to go multi-touch - Computerworld Blogs

Ubuntu Linux to go multi-touch - Computerworld Blogs

My comment on the Ubuntu on tablets article.

Hello, first of all i have to introduce my usage at computers to you, i use computers since 1993 and i've been using linux for my job since 2003 and i have moved to linux for my home computers and daily usage since 2007. Although i have 2 PCs at home and i am running Ubuntu on both of them, i will have to say that Ubuntu is not the only linux os that can be seen on tablet afterall there are so many distros out there BUT just because Ubuntu is so popular nowdays, it is the first Desktop Linux distro that was tried to be modified for usage at a smartphone http://www.youtube.com/watch?v=qE_rDay9RJ8 and as i already know they are very very close to finalise an Official edition for smartphones of Ubuntu, i think called the Rhobuntu, so why not see it develop on tablets ? Smartphones are arround for a long time enough thanks to Nokia and yet years later we saw iPhone and more years later we saw the Android. Tablets are arround for enough time too but they are back on the scene of the market a short time and that is because Apple launched the iPad, if that wouldn't happen tablets were way forgotten. I think it is really early to see Ubuntu on a tablet even if they already have the multitouch stuff already so we should all give it some time to see how things will develop and i am sure that we will see a complete Ubuntu edition for smartphones and after that a complete Ubuntu edition for tablets and then again i am sure that other famous linux distros will show up an edition for tablets as well. Linux is the most stable, the most reliable and for sure the most safe OS for desktops today and i will agree that Windows 7 is the best Microsoft OS and not the best OS as a fellow commenter said, still as Microsoft's attempt on "Kin" died even before it got started i don't think Windows 7 to do any better on tablets. Ok they have the market on desktops and that is on "play" desktops for home usage not for serious work or research but that's it and just that only will be. Now Android is a linux attempt but it's interface limits linux powers to a minimum and THAT is where Ubuntu will do the difference. Android interface is limited on using only java apps BUT Ubuntu is not limited on anything so basicly i think that Ubuntu will be the first serious linux attempt on smartphones and that is why it will make it as well on the tablets. Linux community can't stand face to face with Apple on tablets with Android because of it's limitations but Ubuntu CAN! That is why Ubuntu will be able to stand on the tablet market, not conquer it over Apple BUT seriously stand on the market and Windows 7 or Android can NOT. Long Live Ubuntu

Whither the Ubuntu Tablets?

Whither the Ubuntu Tablets?

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

toksipnitiri: ΣΟΚ!!! Η Google "βάφτισε" τη Σάμο ... Μαγκάιβερ!

toksipnitiri: ΣΟΚ!!! Η Google "βάφτισε" τη Σάμο ... Μαγκάιβερ!

toksipnitiri: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ!! ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

toksipnitiri: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ!! ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ-(νόμοι-κώδικες)