Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

15 Things I Did After Installing New Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot | Tech Drive-in

15 Things I Did After Installing New Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot | Tech Drive-in:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου