Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

How To Boot An ISO With GRUB2 (The Easy Way!) ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

How To Boot An ISO With GRUB2 (The Easy Way!) ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου