Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

2010 RF12: A second asteroid will buzz the Earth today

http://www.csmonitor.com/Science/2010/0908/2010-RF12-A-second-asteroid-will-buzz-the-Earth-today

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου